Informatii utile

INFORMATII UTILE

Inregistrarea decesului:

Declaratia de deces se face verbal, de catre membrii familiei decedatului, in termen de 3 zile de la data incetarii din viata a persoanei. In lipsa familiei, decesul este declarat de catre vecini, administratorul imobilului, medicul sau alt cadru sanitar din unitatea sanitara unde s-a produs decesul. O data cu declaratia de deces, declarantul va depune urmatoarele acte: • Certificatul constatator al decesului, întocmit si semnat de medicul care a facut constatarea în care trebuie consemnata cauza decesului, fara prescurtari; • Actul de identitate al celui decedat; • Livretul militar sau adeverinta de recrutare în cazul persoanelor supuse obligatiilor militare • Actul de identitate al persoanei care declara decesul.