Informatii utile

INFORMATII UTILE

Acte necesare acordarii ajutorului social:

Conform Legii nr. 416/2001 • Acte de identitate ale tuturor membrilor familiei • Certificat de nastere parinti si copii • Certificat de casatorie • Buletin de identitate sau carte de identitate • Hotarâre definitiva de încuviintare a adoptiei sau a plasamentului (pentru copilul minor) • Adeverinta de elev sau student • Acte din care sa rezulte încadrarea în categoria persoanelor cu handicap • Adeverinte eliberate de AJOFM • Adeverinta venit eliberat de primaria de domiciliu • Adeverinte medicale (apt de munca) • Cupon pensie; somaj; salariu sau orice alte venituri permanente • Cupon alocatie de stat pentru copii (CEC) • Cupon alocatie suplimentara pentru familii cu multi copii • Cerere tip • Dosar cu sina Toate actele vor fi prezentate în copie "xerox" si original.