Telefon / Fax

Telefon: 0249 456 704;

Fax: 0249 456 770

Email

vulpeniprimaryahoo.com

Adresa

Comuna Vulpeni, sat Vulpeni, str. Decebal, nr. 1, judetul OltPrezentare

Descriere comuna:
- Suprafaţa:  4626 ha
- Intravilan:  339 ha
- Extravilan:  4297 ha
- Populaţia:  2162 locuitori
- Gospodării:  891
- Gradiniţe:  GPN Gropşani şi GPN Vulpeni
- Şcoli: şcoala  cu clasele I-VIII Vulpeni şi  şcoala cu clasele I-VIII Gropşani
- Biserici: 3 biserici în satele: Prisaca, Valea-Satului şi Gropşani
- Camine culturale: 2 cămine culturale în satele: Valea-Satului  şi sat Gropşani.

Activităţi specifice zonei: cultivarea terenului, creşterea animalelor şi piscicultură.
Activităţi economice principale: comerţ, prestări servicii, agricultură – legumicultură.
Obiective turistice: amenajare piscicolă “Ecosalt” – pensiune, 5 camerede cazare, teren minifotbal şi tenis.
Facilităţi oferite investitorilor: terenuri pentru amplasat obiective de investiţii.
Proiecte de investiţii:
- Reţea canalizare şi apă potabilă
- Asfaltare drumuri extravilane
- Proiect realizare energie electrică cu panouri solare
- Proiect construire 2 grădiniţe cu program normal
Turism

Obiective turistice:
- Amenajare piscicolă "Ecosalt" - pensiune 5 camere de cazare, teren minifotbal şi tenis, pe timpul verii
- Biserica din lemn

guvernare