Informatii utile

INFORMATII UTILE
Lista bunuri

Lista bunurilor ce conduc la excluderea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne.

Vizualizeaza

Cerere ajutor incalzire

Cerere pentru incalzirea locuintei cu lemne

Vizualizeaza

Formulare stabilire impozit

Informare formulare stabilire impozite 2016

Vizualizeaza

Inregistrarea casatoriei:

Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei locale in a carei raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul (resedinta) unul din viitorii soti. Pentru incheierea casatoriei, viitorii soti trebuie sa prezinte fiecare urmatoarele acte: • Declaratia de casatorie, completata personal de catre viitorii soti, in scris, la oficiul de stare civila al locului de domiciliu al unuia dintre ei; • Actul de identitate; • Certificatul de nastere în

Mai mult   


Inregistrarea decesului:

Declaratia de deces se face verbal, de catre membrii familiei decedatului, in termen de 3 zile de la data incetarii din viata a persoanei. In lipsa familiei, decesul este declarat de catre vecini, administratorul imobilului, medicul sau alt cadru sanitar din unitatea sanitara unde s-a produs decesul. O data cu declaratia de deces, declarantul va depune urmatoarele acte: • Certificatul constatator al decesului, întocmit si semnat de medicul care a facut constatarea în care trebuie consemnata

Mai mult   


Acte necesare acordarii ajutorului social:

Conform Legii nr. 416/2001 • Acte de identitate ale tuturor membrilor familiei • Certificat de nastere parinti si copii • Certificat de casatorie • Buletin de identitate sau carte de identitate • Hotarâre definitiva de încuviintare a adoptiei sau a plasamentului (pentru copilul minor) • Adeverinta de elev sau student • Acte din care sa rezulte încadrarea în categoria persoanelor cu handicap • Adeverinte eliberate de AJOFM • Adeverinta venit eliberat de primaria de domiciliu •

Mai mult   


Rapoarte de activitate consilieri locali

Rapoartele de activitate ale consilierilor locali pentru anul 2016

Vizualizeaza

Cerere ajutor incalzire ASF

Cerere pentru incalzirea locuintei pentru beneficiarii de ASF

Vizualizeaza